O naszym oddziale Akcji Katolickiej

Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Brata Alberta istnieje od czerwca 1998. Jego powołanie do życia zostało potwierdzone dokumentem Pro memoria metropolity krakowskiego, kard. Franciszka Macharskiego, datowanym w uroczystość Chrystusa Króla, 21 listopada 1999.

W listopadzie 1998, na walnym zebraniu członków Oddziału wybrany został zarząd na pierwszą, trzyletnią kadencję. Obok prezesa, Franciszka Pasuli, w jego skład weszli: Wojciech Kęder, Alicja Kondraciuk, Adam Konieczny, Jerzy Leśniak, Iwona Kęder i Maria Rogóż. Oddział liczył wówczas 52 członków.

W dwóch kolejnych kadencjach (2001-2004 i 2004-2007) funkcję prezesa POAK pełnił Janusz Jakubaszek. Od listopada 2007 do marca 2011 roku prezesem był Mieczysław Cieślik.
Obecnie drugą czteroletnią kadencję funkcję prezesa pełni Urszula Kwiatkowska.

Asystenci kościelni naszego Oddziału to: ks. Mirosław Dziedzic (1998-2006), ks. Sebastian Nowicki (2006-2008), ks. Łukasz Ślusarczyk( 2009-2015) a obecnie ks. Krzysztof Wąs od 2016r.

Aktualny skład Zarządu od 2016r.

1. Urszula Kwiatkowska prezes tel. 647-27-94
2. Jerzy Leśniak wiceprezes tel. 649-72-31
3. Teresa Gądek sekretarz tel. 647-56-74
4. Stanisława Michalska skarbnik tel. 649-67-87
5. Janina Piekielniak z-ca skarbnika tel. 649-11-28
6. Bożena Jakubaszek czł. zarządu tel. 649-63-73
7. Franciszek Pasula czł. zarządu tel. 267-52-79
8. Janina Szymankiewicz czł. zarządu tel. 649-94-00

Dokument powołujący 14 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej