Żywy Różaniec POAK – maj 2021 r.

Intencja: Za wstawiennictwem Maryi módlmy się o dobrą pogodę,
powrót do ,,normalności” oraz w intencji naszej Ojczyzny

1. Maria Biskupska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Kazimiera Cichoń 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Kazimierz Kalisz 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Teresa Gądek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Bożena Jakubaszek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony