Żywy Różaniec POAK – październik 2022 r.

Intencja: Modlimy się o łaski potrzebne dla nas i naszych rodzin,
o pokój w Ukrainie i w intencji naszej Ojczyzny.

1. Teresa Gądek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Bożena Jakubaszek 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Janusz Jakubaszek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Elżbieta Jaworska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Iwona Kęder 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Żywy Różaniec POAK – sierpień 2022 r.

Intencja: Modlimy się o pokój w Ukrainie i na całym świecie,
o dobry i bezpieczny wypoczynek oraz w intencji naszej Ojczyny

1. Janusz Jakubaszek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Elżbieta Jaworska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Iwona Kęder 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Ewa Koszyk 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Wanda Krawczyk 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Żywy Różaniec POAK – lipiec 2022 r.

Intencja: Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie w Ukrainie,
o dobry i bezpieczny wypoczynek oraz w intencji naszej Ojczyny

1. Elżbieta Jaworska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Iwona Kęder 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Ewa Koszyk 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Wanda Krawczyk 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Wiesława Kręcioch 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony