Kalendarium Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na 2015r.

KALENDARIUM
Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na rok 2015
1. 10.01.2015 r., godz. 14:30 – w Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie - Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej i Grupami Apostolskimi.
2. 13 - 15 marca 2015 r. - Rekolekcje Rady DIAK. Zakopane – Księżówka.

Strony