DNI SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ 2017

W dniach od 10 do 12 marca br. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej już tradycyjnie wybrał się na dni skupienia. Tym razem pojechaliśmy do Krościenka
n/Dunajcem, gdzie przyjęły nas do swojego domu gościnne siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. W spotkaniu wzięło udział 22-ów członków i sympatyków AK pod duchowym przewodnictwem naszego asystenta ks. Krzysztofa Wąsa.
Dni skupienia rozpoczęliśmy już w autokarze wspólną modlitwą różańcową.

Strony