Żywy Różaniec POAK – grudzień 2019 r.

Intencja: Modlimy się za rodziny oczekujące dziecka oraz w intencji naszej Ojczyzny.

1. Małgorzata Wieczorek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Helena Wiśniewska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Anna Białowąs 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Maria Biskupska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Kazimiera Cichoń 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Żywy Różaniec POAK – listopad 2019 r.

Intencja: Modlimy się o Niebo dla wszystkich zmarłych z naszej wspólnoty,
zmarłych z naszych rodzin oraz w intencji Ojczyzny.

1. Helena Wiśniewska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Anna Białowąs 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Maria Biskupska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Kazimiera Cichoń 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Kazimierz Kalisz 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Żywy Różaniec POAK wrzesień – 2019 r

Intencja: Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla uczniów, nauczycieli

i katechetów w nowym roku szkolnym oraz w intencji Ojczyzny.

1. Maria Biskupska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Kazimiera Cichoń 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Kazimierz Kalisz 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Teresa Gądek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Bożena Jakubaszek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Żywy Różaniec POAK – sierpień 2019 r.

Intencja: Modlimy się o wyjście z nałogu wszystkich uzależnionych, za ich rodziny
oraz w intencji naszej Ojczyzny.

1. Kazimiera Cichoń 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Kazimierz Kalisz 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Teresa Gądek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Bożena Jakubaszek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Janusz Jakubaszek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

Strony