SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 14 POAK W PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 14 POAK
W PARAFII ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE
ZA ROK 2012

W ubiegłym roku realizowaliśmy plan pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, który został zatwierdzony na początku roku po mojej nominacji na prezesa. Hasło przewodnie roku 2012 czyli „Kościół naszym domem”, było głównym tematem naszej całorocznej formacji. Spotykaliśmy się wszyscy w każdy 3 piątek miesiąca w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej lub w kościele na mszy św. wspólnotowej, adoracji Najświętszego Sakramentu, a potem w auli parafialnej na formacji. W 3-cią niedzielę miesiąca uczestniczyliśmy wraz z rodzinami we mszy św. o godz.11.00, na której prowadziliśmy oprawę liturgiczną. Członkowie zarządu i wszyscy chętni spotykali się regularnie w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz.18.30 w naszej salce, aby zaplanować i przygotować program działania POAK-u na najbliższy miesiąc.
Braliśmy czynny udział w roku liturgicznym naszej parafii / adoracja Najświętszego Sakramentu, opłatek, wizytacja biskupia parafii, prowadzenie piątkowej drogi krzyżowej w kościele, współorganizowanie niedzielnej, nocnej, osiedlowej drogi krzyżowej, czytania Męki Pańskiej
w Niedzielę Palmową, nocna adoracja Grobu Pańskiego, budowa ołtarza
w Boże Ciało, prowadzenie w październiku modlitwy różańcowej, a nasz sztandar uświetniał uroczystości kościelne w parafii, w Mogile i na Wawelu.
Zorganizowaliśmy Noworoczną pielgrzymkę na Jasną Górę i do Olsztyna, Majową pielgrzymkę do Centrum Jana Pawła II i do Kalwarii na dróżki Pana Jezusa, licznie uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej do Częstochowy i Integracyjnej pielgrzymce Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej do Wadowic.
W ramach kontynuowania cyklu – „Spacery po Krakowie” – nawiedziliśmy w marcu Sanktuarium św. Józefa i Dzieciątka Jezus
w kościele ss. Bernardynek przy ul. Poselskiej,
a w październiku Sanktuarium Matki Bożej Piaskowej w kościele oo. Karmelitów przy ul. Karmelickiej.
W czerwcu pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie, gdzie prowadziliśmy różaniec.

W 1 rocznicę beatyfikacji bł. Jana Pawła II zakupiliśmy i zamontowaliśmy kamień z napisem: „Dąb – pamiątka beatyfikacji JPII. Akcja Katolicka – 10.05.2011. przy dębie posadzonym i poświęconym rok wcześniej przed kościołem.
W Dniu Papieskim wzięliśmy liczny udział wraz ze sztandarem we mszy św. i marszu „TAK DLA ŻYCIA I RODZINY”. Dla uczestników marszu wykonaliśmy wcześniej 2000 baloników.
Byliśmy uczestnikami wspaniałej Ewangelizacji miasta Krakowa, która odbywała się na stadionie Cracovii i w Łagiewnikach.
Wraz z Radą Dzielnicy XIV-ej w ramach projektu „Ogrody Nowej Huty” po wygraniu konkursu wzięliśmy udział jesienią w założeniu ogrodu na naszym osiedlu w pobliżu kościoła, dalsze prace ogrodnicze będą prowadzone na wiosnę.
W grudniu przez 2 niedziele zorganizowaliśmy kiermasz książek religijnych dla dzieci i dorosłych oraz kalendarzy, z którego dochód proponuję przeznaczyć na dofinansowanie naszych tegorocznych dni skupienia.
Licznie uczestniczyliśmy i pomagaliśmy w organizacji uroczystości kościelnych i państwowych /spotkanie opłatkowe w Bazylice oo. Franciszkanów, uroczystość NMP Królowej Polski 3 maja na Wawelu, majowe czuwanie modlitewne AK w intencji dzieci nienarodzonych
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę, święto Królowej Jadwigi na Wawelu, listopadowy X Małopolski i III Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej na Szklanych Domach, Święto Niepodległości na Wawelu i uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata-Święto Patronalne AK i KSM na Wawelu i akademia u oo. Misjonarzy/.
Prowadziliśmy bibliotekę parafialną.
W maju przygotowaliśmy dla dzieci konkurs wiedzy o Janie Pawle II pod hasłem „Pamiętamy”, który niestety nie przeprowadziliśmy z powodu niewielkiej ilości uczestników.
Współredagowaliśmy miesięcznik parafialny BRAT.

Podsumowując ten rok wspólnej pracy pragnę podziękować przede wszystkim Panu Bogu i wyrazić Mu naszą wdzięczność za Jego opiekę i błogosławieństwo we wszystkich działaniach Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Mam świadomość, że bez Bożej pomocy wiele naszych planów nie zostałoby zrealizowanych. Chwała Panu za to!
Dziękuję ks. asystentowi Łukaszowi Ślusarczykowi za mądre katechezy, za pomoc i wsparcie w wielu zadaniach, za obecność i uśmiech, a szczególnie za odprawianie Eucharystii.
Wszystkim członkom Zarządu dziękuję za zgodną współpracę i dobre realizowanie powierzonych funkcji, dzięki czemu mogliśmy jako oddział sprawnie działać.
Wszystkim członkom naszej wspólnoty dziękuję zaś za zaangażowanie modlitewne i aktywne w miarę możliwości i potrzeb włączanie się we wszystkie przedsięwzięcia Akcji Katolickiej, tak na szczeblu parafii, jak i archidiecezji.
Dziękuję wszystkim za wszystko!

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Prezes 14 POAK-u

Urszula Kwiatkowska