Żywy Różaniec POAK – październik 2023 r.

Przed wyborami do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej modlimy się:
Panie, ,,błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości”

1. Urszula Kwiatkowska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Anna Mrożek 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Łucja Nowińska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Janina Piekielniak 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Adam Leja 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Wanda Kotula 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Małgorzata Wieczorek 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Helena Wiśniewska 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Anna Białowąs 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Maria Biskupska 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Kazimiera Cichoń 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Kazimierz Kalisz 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Teresa Gądek 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Bożena Jakubaszek 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Janusz Jakubaszek 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Elżbieta Jaworska 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Iwona Kęder 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Ewa Koszyk 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Wanda Krawczyk 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Wiesława Kręcioch 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)