Żywy Różaniec POAK – wrzesień 2023 r.

Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla naszych wnuków w nowym roku szkolnym,
o pokój na świecie, o potrzebne łaski dla Marcelinki oraz w intencji Ojczyzny.

1. Anna Mrożek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Łucja Nowińska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Janina Piekielniak 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Adam Leja 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Wanda Kotula 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Małgorzata Wieczorek 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Helena Wiśniewska 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Anna Białowąs 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Maria Biskupska 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Kazimiera Cichoń 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Kazimierz Kalisz 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Teresa Gądek 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Bożena Jakubaszek 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Janusz Jakubaszek 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Elżbieta Jaworska 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Iwona Kęder 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Ewa Koszyk 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Wanda Krawczyk 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Wiesława Kręcioch 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Urszula Kwiatkowska 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)