Żywy Różaniec POAK – lipiec 2023 r.

Intencja: Modlimy się o powrót do zdrowia Małgosi, Irenki i Jadzi,
o pokój na świecie, dobry i bezpieczny wypoczynek oraz w intencji naszej Ojczyzny

1. Janina Piekielniak 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Adam Leja 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Wanda Kotula 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Małgorzata Wieczorek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Helena Wiśniewska 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Anna Białowąs 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Maria Biskupska 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Kazimiera Cichoń 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Kazimierz Kalisz 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Teresa Gądek 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Bożena Jakubaszek 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Janusz Jakubaszek 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Elżbieta Jaworska 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Iwona Kęder 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Ewa Koszyk 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Wanda Krawczyk 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Wiesława Kręcioch 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Urszula Kwiatkowska 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Anna Mrożek 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Łucja Nowińska 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)