Żywy Różaniec POAK – styczeń 2023 r

Intencja: Prosimy o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego
dla naszej wspólnoty i naszych bliskich na Nowy Rok, o pokój na świecie
oraz w intencji Ojczyzny

1. Maria Biskupska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Kazimiera Cichoń 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Kazimierz Kalisz 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Teresa Gądek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Bożena Jakubaszek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Janusz Jakubaszek 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Elżbieta Jaworska 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Iwona Kęder 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Ewa Koszyk 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Wanda Krawczyk 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Wiesława Kręcioch 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Urszula Kwiatkowska 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Anna Mrożek 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Łucja Nowińska 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Janina Piekielniak 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Adam Leja 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Wanda Kotula 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Małgorzata Wieczorek 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Helena Wiśniewska 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Anna Białowąs 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)