ZAPROSZENIE NA 22 PAZDZIERNUKA 2022.

AKCJA KATOLICKA

ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH

W CYKLU „SPACERY PO KRAKOWIE”:

do nawiedzenia

W SOBOTĘ - 22.10.2022.

KOŚCIOŁA BONIFRATRÓW
pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

przy ul. Krakowskiej

W programie:

- 9.00 - zwiedzanie kościoła

- 10.00 – Wspólna Eucharystia
i spotkanie z ks. K. Wąsem

Ze względów organizacyjnych proszę
o telefoniczne zgłoszenie udziału w pielgrzymce;
505 618 666 lub 570 416 123

Z A P R A S Z A M Y