Żywy Różaniec POAK – wrzesień 2022 r.

Intencja: Modlimy się o zdrowie dla Józefa i Alicji,
o siły i wytrwałość dla opiekujących się chorymi,
o pokój w Ukrainie i na całym świecie oraz w intencji Ojczyzny.

1. Bożena Jakubaszek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Janusz Jakubaszek 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Elżbieta Jaworska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Iwona Kęder 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Ewa Koszyk 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Wanda Krawczyk 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Wiesława Kręcioch 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Urszula Kwiatkowska 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Anna Mrożek 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Łucja Nowińska 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Janina Piekielniak 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Adam Leja 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Wanda Kotula 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Małgorzata Wieczorek 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Helena Wiśniewska 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Anna Białowąs 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Maria Biskupska 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Kazimiera Cichoń 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Kazimierz Kalisz 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Teresa Gądek 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)