Żywy Różaniec POAK – maj 2022 r.

Intencja: Modlimy się o pokój w Ukrainie, w intencji dzieci przystępujących do
Pierwszej Komunii Świętej, tegorocznych maturzystów oraz za naszą Ojczyznę.

1. Ewa Koszyk 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Wanda Krawczyk 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Wiesława Kręcioch 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Urszula Kwiatkowska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Anna Mrożek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Łucja Nowińska 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Janina Piekielniak 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Adam Leja 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Wanda Kotula 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Małgorzata Wieczorek 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Helena Wiśniewska 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Anna Białowąs 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Maria Biskupska 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Kazimiera Cichoń 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Kazimierz Kalisz 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Teresa Gądek 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Bożena Jakubaszek 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Janusz Jakubaszek 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Elżbieta Jaworska 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Iwona Kęder 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna