Żywy Różaniec POAK – grudzień 2021 r.

Intencja: Modlimy się o radość płynącą z oczekiwania na przyjście Pana,
o zdrowie dla Małgosi oraz w intencji naszej Ojczyzny.

1. Łucja Nowińska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Janina Piekielniak 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Adam Leja 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Wanda Kotula 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Małgorzata Wieczorek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Helena Wiśniewska 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Anna Białowąs 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Maria Biskupska 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Kazimiera Cichoń 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Kazimierz Kalisz 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Teresa Gądek 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Bożena Jakubaszek 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Janusz Jakubaszek 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Elżbieta Jaworska 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Iwona Kęder 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Ewa Koszyk 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Wanda Krawczyk 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Wiesława Kręcioch 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Urszula Kwiatkowska 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Anna Mrożek 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)