Żywy Różaniec POAK – sierpień 2021 r.

Intencja: Modlimy się o wyjście z nałogu wszystkich uzależnionych,
o powrót do zdrowia dla chorych członków naszej wspólnoty oraz o zgodę i pokój w naszej Ojczyźnie.

1. Małgorzata Wieczorek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Helena Wiśniewska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Anna Białowąs 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Maria Biskupska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Kazimiera Cichoń 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Kazimierz Kalisz 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Teresa Gądek 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Bożena Jakubaszek 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Janusz Jakubaszek 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Elżbieta Jaworska 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Iwona Kęder 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Ewa Koszyk 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Wanda Krawczyk 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Wiesława Kręcioch 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Urszula Kwiatkowska 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Anna Mrożek 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Łucja Nowińska 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Janina Piekielniak 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Adam Leja 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Wanda Kotula 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)