Żywy Różaniec POAK – lipiec 2021 r.

Wdzięczni za kilkuletnią współpracę prosimy o Boże Błogosławieństwo na każdy dzień dla ks. Krzysztofa,
o udany wypoczynek, o powrót do zdrowia dla Ani, Zosi i Janusza oraz w intencji Ojczyzny.

1. Helena Wiśniewska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Anna Białowąs 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Maria Biskupska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Kazimiera Cichoń 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Kazimierz Kalisz 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Teresa Gądek 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Bożena Jakubaszek 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Janusz Jakubaszek 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Elżbieta Jaworska 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Iwona Kęder 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Ewa Koszyk 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Wanda Krawczyk 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Wiesława Kręcioch 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Urszula Kwiatkowska 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Anna Mrożek 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Łucja Nowińska 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Janina Piekielniak 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Adam Leja 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Wanda Kotula 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Małgorzata Wieczorek 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)