Żywy Różaniec POAK – kwiecień 2021 r.

Intencja: Modlimy się o oddalenie pandemii i zdrowie dla chorych.
Prosimy, by Zmartwychwstały Chrystus błogosławił naszym rodzinom i całej Ojczyźnie.

1. Kazimiera Cichoń 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Kazimierz Kalisz 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Teresa Gądek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Bożena Jakubaszek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Janusz Jakubaszek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Elżbieta Jaworska 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Iwona Kęder 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Ewa Koszyk 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Wanda Krawczyk 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Wiesława Kręcioch 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Urszula Kwiatkowska 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Anna Mrożek 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Łucja Nowińska 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Janina Piekielniak 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Adam Leja 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Wanda Kotula 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Małgorzata Wieczorek 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Helena Wiśniewska 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Anna Białowąs 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Maria Biskupska 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)