Żywy Różaniec POAK – luty 2021 r.

Intencja: Módlmy się za wrogów Kościoła, o ich nawrócenie i zaprzestanie działań sprzecznych z Prawami Boskimi.
Prośmy o zdrowie dla naszych bliskich, o oddalenie pandemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

1. Teresa Gądek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Bożena Jakubaszek 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Janusz Jakubaszek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Elżbieta Jaworska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Iwona Kęder 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Ewa Koszyk 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Wanda Krawczyk 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Wiesława Kręcioch 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Urszula Kwiatkowska 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Anna Mrożek 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Łucja Nowińska 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Janina Piekielniak 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Adam Leja 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Wanda Kotula 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Małgorzata Wieczorek 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Helena Wiśniewska 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Anna Białowąs 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Maria Biskupska 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Kazimiera Cichoń 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Kazimierz Kalisz 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)