Żywy Różaniec POAK – styczeń 2021 r.

Intencja: Modlimy się o oddalenie pandemii, o zdrowie i potrzebne łaski dla członków naszej wspólnoty,
a szczególnie dla Krzysztofa, prosimy, by Prawo Boże było zawsze na I miejscu w naszej Ojczyźnie.

1. Bożena Jakubaszek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Janusz Jakubaszek 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Elżbieta Jaworska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Iwona Kęder 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Ewa Koszyk 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Wanda Krawczyk 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Wiesława Kręcioch 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Urszula Kwiatkowska 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Anna Mrożek 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Łucja Nowińska 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Janina Piekielniak 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Marianna Smagowicz 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Wanda Kotula 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Małgorzata Wieczorek 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Helena Wiśniewska 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Anna Białowąs 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Maria Biskupska 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Kazimiera Cichoń 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Kazimierz Kalisz 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Teresa Gądek 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)