Żywy Różaniec POAK – listopad 2020 r.

Modlimy się za dusze naszych bliskich zmarłych, o oddalenie pandemii
oraz za wrogów Kościoła i katolików w naszej ojczyźnie,
o ich nawrócenie i zaprzestanie profanowania naszych świętości

1. Elżbieta Jaworska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Iwona Kęder 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Ewa Koszyk 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Wanda Krawczyk 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Wiesława Kręcioch 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Urszula Kwiatkowska 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Anna Mrożek 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Łucja Nowińska 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Janina Piekielniak 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Marianna Smagowicz 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Wanda Kotula 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Małgorzata Wieczorek 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Helena Wiśniewska 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Anna Białowąs 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Maria Biskupska 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Kazimiera Cichoń 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Kazimierz Kalisz 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Teresa Gądek 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Bożena Jakubaszek 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Janusz Jakubaszek 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)