Żywy Różaniec POAK – październik 2020 r.

Intencja:
Modlimy się za duszę śp. Jerzego oraz o powstrzymanie epidemii
w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

1. Iwona Kęder 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Ewa Koszyk 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Wanda Krawczyk 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Wiesława Kręcioch 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Urszula Kwiatkowska 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Anna Mrożek 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Łucja Nowińska 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Janina Piekielniak 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Marianna Smagowicz 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Wanda Kotula 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Małgorzata Wieczorek 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Helena Wiśniewska 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Anna Białowąs 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Maria Biskupska 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Kazimiera Cichoń 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Kazimierz Kalisz 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Teresa Gądek 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Bożena Jakubaszek 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Janusz Jakubaszek 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Elżbieta Jaworska 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)