Żywy Różaniec POAK – wrzesień 2020 r.

Intencja: Modlimy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich a szczególnie dla uczniów, nauczycieli i katechetów w nowym roku szkolnym, o zdrowie dla Mieczysława oraz o oddalenie pandemii w naszej Ojczyżnie i na całym świecie.

1. Ewa Koszyk 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Wanda Krawczyk 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Wiesława Kręcioch 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Urszula Kwiatkowska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Anna Mrożek 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Łucja Nowińska 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Janina Piekielniak 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Marianna Smagowicz 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Wanda Kotula 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Małgorzata Wieczorek 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Helena Wiśniewska 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Anna Białowąs 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Maria Biskupska 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Kazimiera Cichoń 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Kazimierz Kalisz 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Teresa Gądek 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Bożena Jakubaszek 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Janusz Jakubaszek 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Elżbieta Jaworska 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Iwona Kęder 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)