Żywy Różaniec POAK – sierpień 2020 r.

Intencja: Modlimy się za wyjście z nałogów uzależnionych oraz za ich rodziny,
za Ojczyznę i ustanie pandemii w Polsce i na świecie oraz o zdrowie dla Ani i Piotra

1. Wanda Krawczyk 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Wiesława Kręcioch 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Urszula Kwiatkowska 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Anna Mrożek 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Łucja Nowińska 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Janina Piekielniak 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Marianna Smagowicz 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Wanda Kotula 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Małgorzata Wieczorek 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Helena Wiśniewska 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Anna Białowąs 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Maria Biskupska 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Kazimiera Cichoń 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Kazimierz Kalisz 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Teresa Gądek 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Bożena Jakubaszek 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Janusz Jakubaszek 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Elżbieta Jaworska 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Iwona Kęder 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Ewa Koszyk 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)