Żywy Różaniec POAK – lipiec 2020 r.

Intencja: Modlimy się o wybór prezydenta zgodny z nauką Kościoła,
o dobry wypoczynek oraz o ustanie pandemii.

1. Wiesława Kręcioch 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Urszula Kwiatkowska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Anna Mrożek 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Łucja Nowińska 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Janina Piekielniak 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Marianna Smagowicz 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Wanda Kotula 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Małgorzata Wieczorek 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Helena Wiśniewska 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Anna Białowąs 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Maria Biskupska 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Kazimiera Cichoń 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Kazimierz Kalisz 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Teresa Gądek 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Bożena Jakubaszek 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Janusz Jakubaszek 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Elżbieta Jaworska 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Iwona Kęder 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Ewa Koszyk 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Wanda Krawczyk 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)