Żywy Różaniec POAK – maj 2020 r.

Intencja: Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Doroty
oraz o powstrzymanie epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

1. Anna Mrożek 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2. Łucja Nowińska 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3. Janina Piekielniak 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4. Marianna Smagowicz 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5. Wanda Kotula 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

6. Małgorzata Wieczorek 1. Chrzest Jezusa w Jordanie (T. Światła)
7. Helena Wiśniewska 2. Cud w Kanie Galilejskiej (T. Światła)
8. Anna Białowąs 3. Głoszenie królestwa Bożego (T. Światła)
9. Maria Biskupska 4. Przemienienie na górze Tabor (T. Światła)
10. Kazimiera Cichoń 5. Ustanowienie Eucharystii (T. Światła)

11. Kazimierz Kalisz 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu (T. Bolesna)
12. Teresa Gądek 2. Biczowanie Pana Jezusa (T. Bolesna)
13. Bożena Jakubaszek 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa (T. Bolesna)
14. Janusz Jakubaszek 4. Dźwiganie krzyża (T. Bolesna)
15. Elżbieta Jaworska 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (T. Bolesna)

16. Iwona Kęder 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
17. Ewa Koszyk 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa (T. Chwalebna)
18. Wanda Krawczyk 3. Zesłanie Ducha Świętego (T. Chwalebna)
19. Wiesława Kręcioch 4. Wniebowzięcie NMP (T. Chwalebna)
20. Urszula Kwiatkowska 5. Ukoronowanie NMP (T. Chwalebna)