Żywy Różaniec POAK – lipiec 2017 r.

Intencja: Modlimy się o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich członków naszej wspólnoty
i naszych rodzin oraz w intencji Ojczyzny.

1.Elżbieta Jaworska 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Iwona Kęder 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Ewa Koszyk 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Wanda Krawczyk 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Wiesława Kręcioch 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

ZAPROSZENIA NA CZERWIEC 2017

WSZYSTKICH CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW

AKCJI KATOLICKIEJ SERDECZNIE

ZAPRASZAMY

wyjątkowo w czwarty piątek miesiąca /oktawa/

23 CZERWCA 2017.

do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej

na modlitwę za zmarłych O GODZ. 18.50,

MSZĘ ŚW. O GODZ. 19.00

i na spotkanie formacyjne w auli parafialnej.

Żywy Różaniec POAK – czerwiec 2017 r.

Intencja: Modlimy się w intencji kapłanów, a w szczególności o Boże Błogosławieństwo
dla ks. Krzysztofa naszego asystenta oraz w intencji Ojczyzny

1.Iwona Kęder 1. Zwiastowanie N.M.P. (T. Radosna)
2.Ewa Koszyk 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety (T. Radosna)
3.Wanda Krawczyk 3. Narodzenie Pana Jezusa (T. Radosna)
4.Wiesława Kręcioch 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (T. Radosna)
5.Urszula Kwiatkowska 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni (T. Radosna)

DNI SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ 2017

W dniach od 10 do 12 marca br. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej już tradycyjnie wybrał się na dni skupienia. Tym razem pojechaliśmy do Krościenka
n/Dunajcem, gdzie przyjęły nas do swojego domu gościnne siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. W spotkaniu wzięło udział 22-ów członków i sympatyków AK pod duchowym przewodnictwem naszego asystenta ks. Krzysztofa Wąsa.
Dni skupienia rozpoczęliśmy już w autokarze wspólną modlitwą różańcową.

Strony